loading...
مرصد مجلس

المؤشرات

اختر فترة

الفترات البرلمانية

433

اجتماعات

572

مشاريع القوانين المناقشة

2567س 03دق

ساعات العمل

800س 43دق

ساعات التاخير

71.22% 66870 / 93897
الحضور في الجلسات العامة الغياب المبرر 7.7% الغياب غير المبرر 21.08%
58.39% 20473 / 35060
الحضور في اللجان القارّة الغياب المبرر 17.47% الغياب غير المبرر 24.13%
47.44% 4577 / 9648
الحضور في اللجان الخاصة الغياب المبرر 17.66% الغياب غير المبرر 34.9%
55.22% 769086 / 1392674
المشاركة في التصويت
الحضور في الجلسات العامة
الغياب المبرر في الجلسات العامة
79.45%
15.73%
87.53%
11.11%
64.2%
39.35%
80.6%
17.86%
73.21%
27.59%
64.43%
39.61%
73.67%
21.05%
77.6%
19.59%
72.06%
34.71%
77.37%
26.53%
71.59%
30.08%
74.36%
25.23%
84.76%
12.12%
73.21%
42.24%
91.45%
21.62%
76.67%
30.69%
62.59%
11.11%
66.51%
28.28%
63.97%
19.87%
78.98%
23.08%
64.11%
35.33%
49.57%
33.71%
21.48%
15.29%
71.13%
15.2%
67.21%
19.72%
56.81%
14.97%
68.36%
32.12%
80.14%
17.44%
67.9%
21.58%
78.52%
15.05%
69.28%
27.07%
69.05%
31.34%
55.43%
43.52%
73.21%
39.66%
38.34%
52.81%
74.36%
26.13%
75.06%
31.48%
63.05%
51.88%
72.98%
30.77%
83.37%
15.28%
55.43%
41.97%
69.52%
32.58%
77.6%
16.49%
77.37%
31.63%
77.83%
29.17%
77.14%
20.2%
77.14%
19.19%
83.14%
16.44%
78.98%
35.16%
64.43%
24.03%
65.82%
31.76%
52.42%
48.06%
69.98%
35.38%
52.66%
16.59%
71.59%
13.01%
38.34%
17.98%
82.91%
28.38%
76.21%
32.04%
79.21%
26.67%
72.06%
18.18%
63.28%
29.56%
75.52%
17.92%
59.82%
31.03%
58.66%
44.69%
78.75%
39.13%
67.67%
16.43%
81.06%
8.54%
84.06%
21.74%
59.35%
21.59%
73.67%
28.07%
78.98%
12.09%
40.18%
13.13%
68.13%
23.91%
74.64%
36.79%
73.21%
28.57%
70.33%
29.03%
80.16%
9.33%
58.97%
10.42%
68.82%
10.34%
88.89%
66.67%
95.06%
25%
91.07%
40%
79.07%
33.33%