loading...
مرصد مجلس

المؤشرات

اختر فترة

الفترات البرلمانية

105

اجتماعات

106

مشاريع القوانين المناقشة

772س 39دق

ساعات العمل

192س 46دق

ساعات التاخير

71.08% 14039 / 19752
الحضور في الجلسات العامة الغياب المبرر 3.67% الغياب غير المبرر 25.26%
56.93% 4697 / 8251
الحضور في اللجان القارّة الغياب المبرر 12.71% الغياب غير المبرر 30.36%
50.17% 1767 / 3522
الحضور في اللجان الخاصة الغياب المبرر 15.93% الغياب غير المبرر 33.9%
64% 42776 / 66840
المشاركة في التصويت
الحضور في الجلسات العامة
الغياب المبرر في الجلسات العامة
79.12%
21.05%
89.01%
40%
76.92%
4.76%
74.73%
56.52%
68.13%
17.24%
67.03%
3.33%
79.12%
21.05%
69.23%
25%
64.84%
40.63%
68.13%
31.03%
81.32%
23.53%
79.12%
21.05%
73.63%
20.83%
63.74%
48.48%
75.82%
31.82%
80.22%
44.44%
79.12%
10.53%
35.16%
5.08%
85.71%
15.38%
74.73%
8.7%
81.32%
11.76%
57.14%
17.95%
68.13%
37.93%
49.45%
26.09%
80.22%
27.78%
81.32%
17.65%
90.11%
33.33%
73.63%
4.17%
41.76%
18.87%
42.86%
17.31%
81.32%
5.88%
65.93%
3.23%
70.33%
22.22%
67.03%
13.33%
80.22%
11.11%
75.82%
27.27%
65.93%
9.68%
60.44%
5.56%
70.33%
14.81%
40.66%
12.96%
79.12%
10.53%
62.64%
14.71%
84.62%
28.57%
52.75%
11.63%
42.86%
5.77%
87.91%
18.18%
85.71%
23.08%
79.12%
10.53%
59.34%
32.43%
48.57%
13.89%