loading...
مرصد مجلس

المؤشرات

اختر فترة

الفترات البرلمانية

134

اجتماعات

133

مشاريع القوانين المناقشة

967س 51دق

ساعات العمل

230س 39دق

ساعات التاخير

75.09% 18304 / 24375
الحضور في الجلسات العامة الغياب المبرر 4.11% الغياب غير المبرر 20.8%
57.86% 6183 / 10687
الحضور في اللجان القارّة الغياب المبرر 15.51% الغياب غير المبرر 26.63%
51.33% 2204 / 4294
الحضور في اللجان الخاصة الغياب المبرر 18.86% الغياب غير المبرر 29.81%
63.39% 46084 / 72702
المشاركة في التصويت
الحضور في الجلسات العامة
الغياب المبرر في الجلسات العامة
81.42%
19.05%
94.69%
66.67%
84.96%
5.88%
83.04%
15.79%
66.07%
10.53%
69.91%
14.71%
73.21%
13.33%
76.99%
0%
80.36%
18.18%
76.11%
18.52%
75%
28.57%
54.46%
41.18%
75.89%
33.33%
88.5%
30.77%
86.61%
26.67%
83.19%
26.32%
72.57%
22.58%
76.79%
34.62%
77.88%
16%
36.61%
4.23%
91.96%
22.22%
82.14%
10%
75.89%
14.81%
63.39%
29.27%
75.89%
29.63%
75.22%
14.29%
50.44%
39.29%
84.07%
33.33%
93.75%
42.86%
75.89%
7.41%
83.04%
15.79%
85.71%
12.5%
83.93%
11.11%
74.11%
3.45%
72.57%
29.03%
83.93%
11.11%
81.42%
28.57%
69.91%
14.71%
60.71%
11.36%
70.8%
12.12%
80.36%
18.18%
41.07%
19.7%
91.15%
30%
55.36%
14%
50.89%
5.45%
90.18%
27.27%
88.5%
23.08%
84.96%
17.65%
58.93%
32.61%
80.85%
22.22%
56.38%
17.07%